Obóz rodzinny – zima 2022 – List do Kolosan c.d.

W dniach 22-29 stycznia 2022 r. nasz Zbór po raz kolejny spotkał się na wspólne studiowanie listu apostoła Pawła do Kolosan wraz z wierzącymi z różnych stron Polski. Obóz odbywał się w ośrodku „Tymoteusz” w Wiśle. Studium prowadził, podobnie jak latem ubiegłego roku, pastor Zboru w Bartoszycach – Denis Gricuk.

Podczas obozu skupialiśmy się głównie na treści 2 rozdziału listu do Kolosan i rozważaliśmy co to znaczy, że w Chrystusie jest pełnia (Kol. 2:10). Zgłębialiśmy duchowe prawdy dotyczące osoby Chrystusa, jego boskości i człowieczeństwa, fakt że On jest Głową Kościoła, a wierzący Jego ciałem. Trwając wkorzenieni weń i zbudowani na nim, możemy ostać się przed niebezpieczeństwem fałszywych nauk (Kol. 2:6-8).

W przerwach od studiowania Słowa dostępnych było wiele okolicznych atrakcji. Część wybierała spacerowanie po górach, których w okolicy nie brakowało. Inni spacerowali po mieście. Jeszcze inni zjeżdżali na sankach i zużywali niespożyte pokłady energii w pobliskim parku trampolin.

Dla każdego z nas obóz ten był niezwykle ważny, bogaty w dogłębne poznawanie Słowa naszego Pana, budujące rozmowy i przebywanie z braćmi i siostrami w Chrystusie. Był to pożyteczny czas, za który dziękujemy Bogu. Będziemy modlić się o wszystkich uczestników, a także byśmy latem, jeśli Bóg pozwoli, mogli ponownie wspólnie się spotkać.

Ośrodek „Tymoteusz”

Studium Listu do Kolosan

Góry, których w okolicy nie brakowało 😉

Widok z okna ośrodka Tymoteusz

Przepiękne zimowe spacery


Notatkę zredagowali: Marianna, Estera, Samuel, Marta, David