Konferencja „Oblubienica Baranka”

Dochowywanie wierności Chrystusowi w oczekiwaniu na dzień wesela w praktycznym życiu Zboru


Wykład 1 – Przywileje Kościoła


Wykład 2 – Pierwszeństwo Kościoła


Wykład 3 – Członkostwo i poświęcenie dla Zboru


Wykład 4 – Obowiązki członków Zboru


Wykład 5 – Sprawowanie władzy w Kościele


Wykład 6 – Postawa członków Zboru wobec Starszych


Wykład 7 – Zbór jako jedno ciało – Postawa członków Zboru wobec siebie nawzajem


Wykład 8 (Kazanie niedzielne) – O czym mówi 1 Kor. 2:7?