Obóz rodzinny – zima 2023 – List do Kolosan c.d.

28 stycznia – 2 lutego 2023 r. ponownie spotkaliśmy się na rozważaniu listu do Kolosan, tym razem w Mszanie Dolnej niedaleko Krakowa. Był to już nasz czwarty obóz poświęcony studiowaniu tego listu. Jak zawsze, brat Denis Gricuk poprowadził nas w rozważaniu. Odkrywaliśmy wciąż nowe myśli i czerpaliśmy z niezgłębionej “pełni” jaka jest w Chrystusie.

Z trzeciego rozdziału Listu do Kolosan dowiedzieliśmy się, że cechą prawdziwego chrześcijanina jest dążenie do uświęcenia. Jest on motywowany do tego przez nowe życie jakie zostało mu darowane w Chrystusie i odbywa się to poprzez myślenie o tym co w górze (3:1-4), zewlekanie starego człowieka i przyoblekanie się w nowego (3:5-14), składanie dziękczynienia Bogu (3:15-17) i czynienie wszystkiego dla Pana (3:18 – 4:1).

W Dniu Pańskim skupiliśmy się na tym co Biblia mówi o uwielbianiu Boga. Tym razem brat Adam Kędzierski wykładał Słowo podczas porannego i wieczornego nabożeństwa. Rozważając historię Kaina i Abla dowiedzieliśmy się, że nie jest obojętne z czym i w jaki sposób przychodzimy, aby oddać Bogu cześć. To Bóg jest tym, który określa sposób przychodzenia do niego, nie my sami.

Popołudnia spędzaliśmy na wspólnych spacerach po okolicy oraz na przygotowywaniu w grupach krótkich scenek obrazujących prawdy biblijne rozważane danego dnia. Mimo że niektórzy z obecnych zmagali się z infekcjami i musieli się “izolować”, był to dobry czas zachęty do codziennego życia ze wzrokiem skupionym na Chrystusie. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że pozwolił nam znów się spotkać.

Wspólne rozważanie Listu do Kolosan

Niedzielne nabożeństwo

Wspólne zimowe wyprawy