Konferencja w Rydułtowach 23.09.2023 – Wytrwanie Świętych

23 września 2023 roku 4 osoby z naszego Zboru (Adam, Ania, Marianna i Sara) uczestniczyły w jednodniowej konferencji w Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rydułtowach na Śląsku. Tematem konferencji była doktryna o Wytrwaniu Świętych. Pierwszy wykład wygłosił pastor Bogusław Jasiewicz z Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedstawił on nauczanie biblijne na temat pewności zbawienia i wytrwania w oparciu o 17 i 18 rozdział Londyńskiego Wyznania Wiary z 1689 roku. Kolejny wykład na temat braku podstaw biblijnych dla teologii “wolnej łaski” (free grace theology) wygłosił brat Maciej Stasiak. W trzecim wykładzie skupiliśmy się na szczegółowej egzegezie fragmentu Listu do Hebrajczyków 6:4-8. Pastor Bogusław pokazał jak fragment ten w kontekście całego listu i rozdziału 6 wskazuje na osoby, które chociaż doświadczyły nadprzyrodzonego Bożego działania, nigdy prawdziwie nie narodziły się na nowo. Ostatni wykład wygłosił pastor Zboru w Rydułtowach i dotyczył on trudnego tematu apostazji, czyli odstępstwa od wiary na przykładzie Judasza – jednego z dwunastu apostołów oraz fałszywych nauczycieli wymienionych w nowotestamentowych listach którzy “wyszli spośród nas lecz nie byli z nas”. Jesteśmy wdzięczni braciom za budujące przedstawienie tych budzących często wątpliwości tematów. Zachętą było dla nas też ciepłe przyjęcie i pyszne posiłki przygotowane przez siostry ze Zboru w Rydułtowach. Chociaż odległość jest spora, bardzo chcielibyśmy ponownie uczestniczyć w kolejnej konferencji, która jest zaplanowana 28 października i dotyczyć będzie wystarczalności Słowa Bożego.