Konferencja „Jak mamy wielbić Boga?” 15-17.09.2023

Od piątku 15 września do niedzieli 17 września 2023 roku w ramach społeczności siostrzanych Zborów z Bartoszyc, Bełku i Poznania uczestniczyliśmy w konferencji na temat “Jak powinniśmy wielbić Boga?” Wykładowcą był pastor Oliver Allmand-Smith ze Zboru Trinity Grace Church w Ramsbottom. Spotkaliśmy się ponownie w Milanówku w Ośrodku “Arka”. Aby odpowiedzieć zgodnie z Biblią na pytanie czym jest prawdziwe uwielbienie, pastor Oliver przygotował serię wykładów uporządkowanych według 22-ego rozdziału Londyńskiego Wyznania Wiary zatytułowanego “Nabożeństwo i Dzień Pański”. Rozpoczął jednak od rozdziału 21-ego, który omawia skutki prawdziwego odrodzenia grzesznika, jakim jest nie tylko usprawiedliwienie z grzechów ale prawdziwa wolność zbawionego człowieka. Następnie usłyszeliśmy czym jest prawdziwe uwielbienie oraz jakie są elementy wymaganego przez Boga i objawionego w Piśmie Świętym uwielbienia: wynikająca ze Słowa Bożego modlitwa, czytanie Słowa, śpiew Zboru oparty na Słowie, zwiastowanie Słowa oraz chrzest i wieczerza Pańska, czyli Słowo, które można zobaczyć. Podczas sesji “Q & A” usłyszeliśmy odpowiedzi na interesujące pytania np. “Jaka jest rola instrumentów w uwielbieniu?”, Czy dzieci powinny brać udział w uwielbieniu, jeśli nie są jeszcze zbawione?” oraz “Czy i jak powinno wyglądać wspólne wyznawanie grzechów w czasie nabożeństwa?” W kazaniu wygłoszonym przez brata Olivera w niedzielę usłyszeliśmy jak wszystkie starotestamentowe święta narodu izraelskiego znalazły swoje wypełnienie w nowotestamentowym nabożeństwie Zboru w Dniu Pańskim, które zostało porównane do “siedmiodaniowej uczty”. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego niezwykłą obecność w Swoim Słowie przez ten krótki, ale owocny czas oraz za błogosławieństwo jakim była wzajemna społeczność w gronie wierzących z różnych stron Polski. Z niecierpliwością czekamy na kolejną konferencję zaplanowaną na 3-5 maja 2024.

Nagrania z konferencji: https://www.agape-poznan.org/konferencja-jak-mamy-wielbic-boga/