14 czerwca 2020

Wytrwanie świętych

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: Ew. Łukasza 8:4-15; Ew. Jana 15:1-8

Bible Text: Ew. Łukasza 8:4-15; Ew. Jana 15:1-8 | Kaznodzieja: Szymon Krystoń | Series: W to wierzymy