Jubileusz 50 urodzin Anny Kędzierskiej

Dnia 29 października uczestniczyliśmy w uroczystości 50 urodzin naszej siostry w Chrystusie Anny Kędzierskiej. Ania przeżyła upamiętanie z grzechów i nawrócenie jeszcze w dzieciństwie pod wpływem zwiastowania Ewangelii przez rodziców i w Zborze. Od wczesnych lat swego życia całą swą ufność odnośnie zbawienia złożyła w Panu Jezusie Chrystusie. Zbawienie z łaski a nie z uczynków, autorytet Pisma jako nieomylnego Słowa Bożego oraz osobista społeczność z żywym Bogiem przez Jego Słowo było atmosferą, w której wzrastała. 

Okres szkolny wypełniony był czasem składania świadectwa koleżankom i kolegom o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jako jedynym zbawicielu od grzechów, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego (Gal. 1:14), oraz o osobistej społeczności z Nim. Dzięki składanemu przez nią świadectwu, a także prowadzonej przez Zbór służbie młodzieżowej oraz letnich i zimowych obozów młodzieżowych, wiele osób z jej otoczenia miało okazję usłyszeć Ewangelię i niemało z nich Pan Bóg zbawił. 

Po ukończeniu studiów na chrześcijańskiej uczelni Bob Jones University w Greenville i po ślubie z Adamem Kędzierskim w 1998 roku łączyła zaangażowanie w służbę młodzieżową i szkółkę dla dzieci a także pracę administracyjną w Zborze z wychowaniem kolejnych córek: Marianny, Sary, Estery i Marty. Obecnie Ania wspiera męża w jego służbie Starszego Zboru, a córki również angażują się w różnoraki sposób w służbę Zboru. 

Uroczystość urodzinowa odbyła się w nastrojowym wnętrzu pałacu Gorzeńskich w Tarcach koło Jarocina. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zboru oraz bliskiej rodziny. W ramach spotkania dzieci przygotowały niespodziankę – program artystyczny wykonany na wielu instrumentach: pianinie, skrzypcach, trąbce i gitarze. Ze względu na obecność niewierzących członków rodziny Adam podzielił się Słowem z Ew. Mateusza 22:1-14, nawiązując do uroczystego posiłku, który powinien nam przypominać o zaproszeniu jakie Pan Bóg kieruje do każdego grzesznika, aby się upamiętał, odwrócił od swoich grzechów i wziął udział w uroczystej, weselnej wieczerzy Baranka, którą Bóg przygotował dla swego Syna. Spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem zdjęć i przypominaniem sobie wspólnych chwil jakie każdy z uczestników spędził z Anią w przeszłości. 

Jako Zbór i rodzina życzymy Ani dalszej Bożej obecności w jej życiu oraz dużo sił i zdrowia od Boga dla wielu jeszcze lat owocnej służby.

Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły. Przyp. Sal. 31:10

Jubilatka wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi na schodach pałacu w Tarcach

Ania i Adam Kędzierscy

Spacer w pałacowym ogrodzie

Życzenia

Wspólny posiłek

Przepiękny i pyszny tort urodzinowy

Dzieci przedstawiły program artystyczny