Strona główna

NAJNOWSZE KAZANIE:
5.06.2016
Co mówi Jezus o małżeństwie i rozwodzie cz. 1
Ewangelia Marka 10:1-12
(Ewangelia Marka: Dobra nowina o Jezusie)
Kaznodzieja: Piotr Słomski
Posłuchaj play_button
 
NASTĘPNE KAZANIE D.V.:
12.06.2016
Serce ewangelii
List do Galacjan 2:15-16
Kaznodzieja: Jonathan Chell

Zapraszamy na nabożeństwo
w każdą niedzielę
o godz. 10.00
ul. Ostrobramska 28, Poznań

Pismo Święte mówi:

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

List do Rzymian 5:8

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

2 List do Koryntian 5:21

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Ewangelia Jana 15:5

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

List do Filipian 4:13

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.

List do Hebrajczyków 12:1-2

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.

2 List do Tymoteusza 2:1